Get Adobe Flash player
Nytt på gång...

Årsmötesprotokoll Ljusdals Cykelklubb

2017 02 12

1. Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2. Årsmötet anses vara utlyst enligt stadgarna.
3. Till ordförande för mötet väljs Tage Eriksson.
4. Till sekreterare för mötet väljs Gunnar Ohlanders
5. Till justeringsmän väljs Emma Alnehem och Rebecca Karlsson.
6. Verksamhetsberättelsen uppläses av sekreteraren och godkänns.
7. Revisionsberättelsen uppläses av kassören och godkänns.
8. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Val av ordförander: Eftersom valberedningen inte lyckats få någon som är villig att ta på sig
ordförandeposten, så lämnas din tills vidare vakant.
10. Till styrelseledamöter på två år väljs Lars Sirviö och Jan-Erik Sandin.
11. Till styrelsesuppleant för två år väljs Ivan Blom.
12. Till revisor väljs Johan Pålsson.
13. Val till valberedning: Till valberedning väljs Olle Björk och Jon Grönig.
14. Medlemsavgifterna beslutas bli oförändrade, 150 kronor för vuxen, 100 kronor för ungdom
och familj 200 kronor.
15. Verksamhetsplanering: Träningskvällar, landsväg startar tisdag 11/4 18:30.
Träningskvällar triathlon startar torsdag 13/4 18:30 och körs sedan varje torsdag under
säsongen.
Cykelbytardagen blir i år lördag 6/5. Lasse Sirviö är sammankallande..
Ljusdalstrampet körs söndag 28/5.
Hemmavättern ett lopp på trettio mil kör vi 17/6, alltså samma helg som Vätternrundan.
Vid Moläta 3/7 sköter vi parkeringen.
Klubbmästerskapet kommer i år att köras som ett linjelopp, söndag 3/9. Samma dag körs
också KM i triathlon.
Säsongsavslutning med middag i september. Datum bestäms senare.
16. Övriga frågor: Om intresse finns kan vi köra spinning i Gymix lokaler. Där finns tio
spinningcyklar som vi kan använda. Passen leds av Per Olsson.
Vi återinför lotteri på träningskvällarna, lika som vi hade för ett par år sedan. En genomförd
träninig ger en lott. Dragning och prisutdelning sker vid säsongavslutningen.
17. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Styrelsens sammansättning efter årsmötet:
Ordförande: Vakant
Kassör: Lars Sirviö
Sekreterare: Jan-Erik Sandin
Styrelseledamot: Rebecca Karlsson.
Styrelseledamot: Anders Thorstensson
Styrelsesuppleanter: Emma Alnehem och Ivan Blom
Valberedning: Olle Björk och Jon Gröning
Protokollet Justeras 2017 03 01
—————————————– —————————————–

årsmötesprotokoll 2017

Senaste anslagen

Lars Sirviö
Vill informera alla att Ljusdals Cykelklubb har bidragit med 10.000 kronor till ...

Lars Sirviö
Moläta måndag 2juli 2018 behöver vi parkeringsvakter i Järvsö samling kl 12:00 S...

Lars Sirviö
Moläta måndag 3 Juli behöver vi parkeringsvakter i Järvsö samling kl 12:00 Stene...

Lars Sirviö
Ett stort tack till alla som hjälpte med cykelbytardan /Lasse...

Anders Thorstensson
Hej! Nu på Torsdag (27/4) startar årets helsingecup i Mountainbike. Platsen är ...

Tage Eriksson
Härmed vill jag meddela att jag har slutat som ordförande i Ljusdals CK...

olle läth
är några intresserade av spinning,iså fall hör av dej till Olle Läth....

Ordf. Tage
GOTT NYTT CYKEL ÅR Önskar Styrelsen i Ljusdals Cykelklubb...

Lars Sirviö
GOD JUL ALLA GLADA CYKLISTER OCH GOTT NYTT ÅR....