Get Adobe Flash player
Nytt på gång...

 Ljusdals Cykelklubb

2016 02 14
Plats: Brandstationen Ljusdal

1. Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2. Årsmötet anses vara rättmätligt utlyst.
3. Till ordförande för mötet väljs Tage Eriksson.
4. Till sekreterare för mötet väljs Gunnar Ohlanders.
5. Till justeringsmän väljs Linda Blom och Emma Alnehem.
6. Verksamhetsberättelsen uppläses av sekreteraren och godkänns.
7. Revisionsberättelsen uppläses av kassören och godkänns.
8. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Inga inkomna motioner eller förslag till styrelsen.
10.Till ordförande för ett år väljs Tage Eriksson.
11.Till styrelseledamöter för två år väljs Anders Thorstensson
och Rebecca Karlsson.
12. Till styrelsesuppleant för två år väljs Emma Alnehem.
13.Till revisor väljs Johan Pålsson.
14.Medlemsavgifterna beslutas vara oförändrade.

 

15.Verksamhetsplan för 2016:
Träningskvällar på landsväg börjar tisdagen 5/4 kl. 18:30 och körs
sedan varje tisdagkväll under säsongen.
Träningskvällar på mtb kommer att köras på torsdagkvällar,
med start när snösmältningen är över.
Spinning under ledning av Per Olsson körs på Citygym på onsdagar.
Avisering på klubbens facebooksida.
På helgerna kommer dessutom längre träningsrundor att köras.
Tid och plats för dessa kommer att aviseras på facebook
och anslagstavlan på vår hemsida.
Vi kommer även i år att stå som arrangör för två deltävlingar i
Helsingecupen XC. Datum blir 19/5 och 1/9.
Cykelbytardagen på Postplan blir i år lördag 30/4.
Ljusdalstrampet körs även i år på morsdag, dvs. söndag 29/5.
Hemmavättern, ett alternativ till Vätternrundan,
där vi inom klubben kör en gemensam 30-mils runda
på hemmaplan, blir i år lördag 18/6.
Mtb-loppet Gröntjärnstrampet arrangerar vi söndag 28/8.
Start och mål vid Svågagården i Ängebo.
Datum för klubbmästerskapet bestäms senare av styrelsen.
KM körs i år som tempolopp.
16. Under övriga frågor framfördes önskemål om mer strukturerad
träning på våra tisdagsträningar, så att man vet i förväg vad
som ska tränas, t.ex. intervall, distans, mm.
Inget beslut togs under årsmötet, men frågan kan
diskuteras vidare i styrelsen.
Vi diskuterade hur vi kan marknadsföra våra
arrangemang på ett bättre sätt.
Vi måste bli bättre på att använda oss av internet
och framförallt vår facebooksida.
Vi diskuterade vidare hur och om vi ska sponsra
årets Ride of Hope.
Två klubbmedlemmar, Jan Fagerström och
Tage Eriksson kommer att delta i sommarens tur.
Man cyklar då i grupp från Prag till Varberg och
drar in pengar till Barncancerfonden genom sponsring.
Inget beslut togs, men förslag framkom om att ev. använda
överskottet från våra motionslopp till att sponsra Ride of Hope.
17.Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Styrelsens sammansättning efter årsmötet.
Ordförande: Tage Eriksson
Kassör: Lars Sirviö
Sekreterare: Gunnar Ohlanders
Styrelseledamöter: Rebecca Karlsson och Anders Thorstensson
Styrelsesuppleanter: Emma Alnehem och Ivan Blom
Valberedning: Anders Sannagård och Jan-Erik Sandin
Protokollet justeras:
………………………………………………. …………………………………………………….

Senaste anslagen

Lars Sirviö
Vill informera alla att Ljusdals Cykelklubb har bidragit med 10.000 kronor till ...

Lars Sirviö
Moläta måndag 2juli 2018 behöver vi parkeringsvakter i Järvsö samling kl 12:00 S...

Lars Sirviö
Moläta måndag 3 Juli behöver vi parkeringsvakter i Järvsö samling kl 12:00 Stene...

Lars Sirviö
Ett stort tack till alla som hjälpte med cykelbytardan /Lasse...

Anders Thorstensson
Hej! Nu på Torsdag (27/4) startar årets helsingecup i Mountainbike. Platsen är ...

Tage Eriksson
Härmed vill jag meddela att jag har slutat som ordförande i Ljusdals CK...

olle läth
är några intresserade av spinning,iså fall hör av dej till Olle Läth....

Ordf. Tage
GOTT NYTT CYKEL ÅR Önskar Styrelsen i Ljusdals Cykelklubb...

Lars Sirviö
GOD JUL ALLA GLADA CYKLISTER OCH GOTT NYTT ÅR....