Get Adobe Flash player
Nytt på gång...

Årsmötesprotokoll Ljusdals Cykelklubb
2014 02 08

1. Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Årsmötet anses vara utlyst enligt stadgarna.

3. Till ordförande för mötet väljs Tage Eriksson.

4. Till sekreterare för mötet väljs Gunnar Ohlanders

5. Till justeringsmän väljs Susanne Fredholm och Mikael Fredholm.

6. Verksamhetsberättelsen uppläses av sekreteraren och godkänns.

7. Revisionsberättelsen uppläses av kassören och godkänns.

8. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Till ordförande för ett år väljs Tage Eriksson.

10. Till styrelseledamöter på två år väljs Rebecca Karlsson
      och Mikael Fredholm

10b.Extra fyllnadsval: Anders Thorstensson väljs
       till styrelsesuppleant på två år.

11. Till revisor väljs Harald Noreus.

12. Verksamhetsplanering: Träningskvällar, landsväg startar
tisdag 8/4 18:30.

Träningskvällar, mtb och triathlon startar i vår när
väderleksförhållanden tillåter och körs då på torsdagkvällar 18:30.

Vi alternerar med varannan vecka triathlon och varannan mtb.
Cykelbytardagen blir i år lördag 26/4.
Anders Thorstensson är sammankallande.

Ljusdalstrampet körs söndag 25/5.
Önskemål om en lite längre bansträckning på ca. 10 mil framfördes.
Lasse Sirviö och Tage Eriksson rekar en eventuell ny bana.

Gröntjärnstrampet (fd. Hösthelvetet), vårt nya mtb-lopp
kommer att arrangeras söndag 5/10.
Tage Eriksson, Bengt Skarp och Mikael Fredholm
arbetar med bansträckningen.

Tage hör med länstyrelsen om möjligeten att använda
sig av stigar i Gröntjärns naturreservat.

Klubbmästerskapet kommer i år att köras som ett linjelopp, lördag 13/9.

Vi planerar att liksom föregående år ha en säsongsavslutning
med middag senare på kvällen samma datum.

En prova på dag med triathlon ska genomföras under försommaren.
Rebecca kollar upp lämplig tidpunkt och plats.

Önskemål finns om att arrangera ett träningsläger på
hemmaplan någon helg i början eller mitten av maj.

Mikael Fredholm får i uppdrag att arbeta vidare med
upplägg och planering.

Hälsinglands cykelförbund vill att vi är med och arrangerar
ett landsvägslopp i en serie av tävlingar som kommer att
genomföras av de olika klubbarna inom landskapet under säsongen.

13. Triathlonverksamhet: Gemensamma träningskvällar
och prova på dag. (se punkt 12).

14. Medlemsavgifterna behålls oförändrade, 200 :- för familj,
150 :- för vuxen och 100 :- för ungdom.

15. Övriga frågor:
Önskemål om att ha vår hemsida kopplad till facebook.
Styrelsen tat upp det som en punkt på nästa styrelsemöte.
Även styrelsesuppleanter ska bli kallade till styrelsemöten.
Vi undersöker möjligheten att lägga ut bojar i Kyrksjön,
som en bana för triathlonträning.
Olle Björk hör med kommunens fritidsförvaltning.
Startavgiften för Ljusdalstrampet bör höjas. Styrelsen tar beslut.
Fortsatt samma kriterier för bidrag till tävlingslicens.
Klubben står för halva licenskostnaden för vuxna och hela
kostnaden för ungdom.
Det finns planer på ett nytt stort mtb-lopp i Järvsötrakten.
Planerna har tagits fram av ett eventföretag i Sandviken.
Tage E, Micke F, Gunnar O och Lasse S åker på informationsmöte.
Vi behöver ett nytt förråd för våra klubbcyklar och prylar
Alla förslag mottages tacksamt.
Avgift för hyra av våra klubbcyklar tas upp på nästa styrelsemöte.
Vi kollar med kommunen om möjlighet finns för oss till något
kommunalt aktivitetsstöd.

16. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Styrelsens sammansättning efter årsmötet:
Ordförande: Tage Eriksson
Kassör: Lars Sirviö
Sekreterare: Gunnar Ohlanders
Styrelseledamot: Rebecca Karlsson.
Styrelseledamot: Mikael Fredholm
Styrelsesuppleanter: Anders Thorstensson och Ivan Blom
Valberedning: Anders Sannagård och Jan-Erik Sandin
Protokollet Justeras 2014 02 16
—————————————– —————————————–

 Ladda ner pdf

Senaste anslagen

Lars Sirviö
Vill informera alla att Ljusdals Cykelklubb har bidragit med 10.000 kronor till ...

Lars Sirviö
Moläta måndag 2juli 2018 behöver vi parkeringsvakter i Järvsö samling kl 12:00 S...

Lars Sirviö
Moläta måndag 3 Juli behöver vi parkeringsvakter i Järvsö samling kl 12:00 Stene...

Lars Sirviö
Ett stort tack till alla som hjälpte med cykelbytardan /Lasse...

Anders Thorstensson
Hej! Nu på Torsdag (27/4) startar årets helsingecup i Mountainbike. Platsen är ...

Tage Eriksson
Härmed vill jag meddela att jag har slutat som ordförande i Ljusdals CK...

olle läth
är några intresserade av spinning,iså fall hör av dej till Olle Läth....

Ordf. Tage
GOTT NYTT CYKEL ÅR Önskar Styrelsen i Ljusdals Cykelklubb...

Lars Sirviö
GOD JUL ALLA GLADA CYKLISTER OCH GOTT NYTT ÅR....