Get Adobe Flash player
Nytt på gång...

Protokoll fört vid Ljusdals Cykelklubbs årsmöte 2013 01 31

Plats: Hybo AIK:s klubblokal, Ljusdal.

1. Ordförande Anders Thorstensson förklarar mötet öppnat.

2. Mötet anses behörigt utlyst.

3. Till Ordförande för mötet väljs Anders Thorstensson

4. Till Sekreterare för mötet väljs Gunnar Ohlanders

5. Till Justeringsmän väljs Mikael Fredholm och Fredrik Pehrsson.

6. Verksamhetsberättelsen uppläses och godkänns.

7. Revisionsberättelsen uppläses och godkänns.

8. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Till ordförande för ett år väljs Tage Eriksson.

10. Till styrelseledamöter för två år väljs Lars Sirviö (kassör) och Gunnar Ohlanders (sekreterare).

11. Till styrelsesuppleanter för två år väljs Ivan Blom och Rebecca Karlsson.

12. Val av revisor: Styrelsen anlitar Noréus Redovisning som revisor för verksamhetsåret.

13. Årsmötet godkänner de nya stadgarna och drogpolicyn.

14. Årsmötet beslutar att Triathlon ska bli en del av vår verksamhet.
Tävlande i Triathlon ombesörjer själva sin licensansökan hos SvenskaTriathlonförbundet.

 

15. Verksamhetsplan 2013:
Träningsläger CycleCamp, 5-7 april Isaberg. Klubben står för resa och anmälningsavgift för medlemmar som önskar delta.
Träningskvällar börjar 9 april 18:30, samling Team Sportia.
Cykelbytardag 27 april, Postplan Ljusdal.
Ljusdalstrampet 19 maj. Start och mål vid Kläppa Fritidsgård.
Moläta början av juli. Förhoppningsvis får vi fortsatt förtroende att sköta parkeringen vid detta arrangemang.
Broarna Runt 24 augusti Kramfors. En klubbresa planeras med gemensamt stugboende. Klubbmästerskap 31 augusti, körs i år som landsvägstävling.

 

16. Medlemsavgiften behålls oförändrad. Vuxna 150:-, Ungdom under 20 år 100:-, Familj 200:- (två vuxna och hemmaboende barn under 20 år).

17. Under Övriga Frågor beslutades att valberedningen för 2013 utgörs av Anders Sannagård och Jan-Erik Sandin.
Vidare beslutades att det ska finnas en länk från vår hemsida till Svenska Cykelförbundets tävlings och motionskalender.
Vi behöver nya klubbkläder. Lars Sirviö beställer hem prover från Kalas.
Vi ska under träningssäsongen återuppta systemet vi hade tidigare med en lott för varje träningstillfälle där vi sedan vid säsongsavslutningen genomför en utlottning av priser. På hemsidan ska finnas ett dokument där vi själva var och en kan registrera oss efter genomförd träning.
Förutom gemensam landsvägsträning på tisdagkvällar så kommer vi i sommar att ha gemensam mtb-träning på olika ställen varje lördagmorgon klockan 8:00. Plats för träning kommer att anslås veckan innan på hemsidans anslagstavla.
Anders Sannagård ska undersöka möjligheten att koppla hemsidan och då främst anslagstavlan till Facebook.
Vi har fått en förfrågan från Hybo AIK om att tillsammans med dem arrangera ett mtb-lopp i trakterna kring Harsa sommaren 2014. Årsmötet var positivt till ett samarrangemang.
Årsmötet ställde sig också positivt till en förfrågan som Micke Fredholm fått från Harsagården om rekognesering av mtb-leder. Harsgården ska stå för kost och logi under en helg för de från klubben som önskar jobba med det.

18. Ordförande avslutar mötet

 

Styrelsens sammansättning efter årsmötet:

Ordförande: Tage Eriksson
Kassör: Lars Sirviö
Sekreterare: Gunnar Ohlanders
Styrelseledamöter: Mikael Fredholm, Anders Thorstensson
Styrelsesuppleanter Rebecca Karlsson, Ivan Blom

Valberedning: Anders Sannagård, Jan-Erik Sandin

 

Justeras 2013 02 04

——————————————————- ————————————————

Fredrik Pehrsson                                  Mikael Fredholm

 

Senaste anslagen

Lars Sirviö
Vill informera alla att Ljusdals Cykelklubb har bidragit med 10.000 kronor till ...

Lars Sirviö
Moläta måndag 2juli 2018 behöver vi parkeringsvakter i Järvsö samling kl 12:00 S...

Lars Sirviö
Moläta måndag 3 Juli behöver vi parkeringsvakter i Järvsö samling kl 12:00 Stene...

Lars Sirviö
Ett stort tack till alla som hjälpte med cykelbytardan /Lasse...

Anders Thorstensson
Hej! Nu på Torsdag (27/4) startar årets helsingecup i Mountainbike. Platsen är ...

Tage Eriksson
Härmed vill jag meddela att jag har slutat som ordförande i Ljusdals CK...

olle läth
är några intresserade av spinning,iså fall hör av dej till Olle Läth....

Ordf. Tage
GOTT NYTT CYKEL ÅR Önskar Styrelsen i Ljusdals Cykelklubb...

Lars Sirviö
GOD JUL ALLA GLADA CYKLISTER OCH GOTT NYTT ÅR....